COO – kjøp en del, bo i hele boligen

Mangler du egenkapital? Da kan deleie være en god løsning.

Hero image

Det har alltid vært viktig for oss å finne løsninger som hjelper deg inn på boligmarkedet. I 2023 inngikk vi et spennende samarbeid med COO, som tilbyr en deleievariant som lar deg kjøpe ut hele boligen når du selv er klar for det.

SLIK FUNGERER DET

  • COO bidrar med inntil 70 % av egenkapitalen, slik at kravet om egen-kapital kan enklere innfris.
  • COO investerer den egenkapitalen du eventuelt mangler, og blir med-lånetaker med deg i boliglånet ditt.
  • COO andel i boligen disponerer du selvfølgelig fullt og helt selv, mot en rimelig og forholdsmessig leie for den andelen selskapet eier.
  • Alle som har betjeningsevne, men mangler midler til egenkapitalkravet, kan søke om deleie sammen med COO.

Kjøp en del, bo i hele boligen

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da kan du kjøpe boligen sammen med vår
samarbeidspartner COO. På den måten får du mulighet til å spare egenkapital i egen bolig gjennom avdrag på boliglånet og forventet verdistigning over tid, slik at du etter hvert kan eie hele boligen selv.

Den delen av boligen du ikke kjøper, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i boligen. Målet er å eie boligen selv så snart du er klar COO sin ambisjon er at du skal eie hele boligen så fort du er klar for det og har nok egenkapital til å eie selv innenfor rammene av utlånsforskriften. Derfor har du også mulighet til å innløse andeler av boligen underveis, og etter hvert løse COO helt ut.

I normaltilfellet forventer vi at du vil kunne eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. COO står i boligen og er solidarisk medlåntaker i boliglånet sammen med deg, frem til du er klar til å overta selv.

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Navn(Påkrevd)
Hva gjelder henvendelsen