Spørsmål og svar

Enten du lurer på komfyrvakt, vannstoppeventil, hvitevarer eller ventilasjonsanlegg, kan vi svare deg på det aller meste. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, kan du finne mer i boksen «Behov for øyeblikkelig hjelp» rett nedenfor.

For deg som har kjøpt bolig

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Strøm

Velbygd har to ulike leverandører på elektroleveranse, for å finne ut hvem som har elektroleveranse i deres bolig må du se etter firmanavn i sikringsskapet. Elektromontør kan nås på følgende telefon:

  • Haugesund elektro kan nås («24/7») på e-post: bjorn.magne@haugel.no
  • Vakt telefon hos Tøgersen Elektro er : 913 58 377

Rørlegger

Badeva er Velbygd sin hovedleverandør innen rørleggerleveranser.  De kan nås på:

Kontakttelefon 52 84 80 60 eller 52 84 80 70. Disse 2 telefonene er betjent alle hverdager mellom 07.30. og 18.00, og på lørdag mellom 10 – 14.

Lås

Basert på erfaring kan årsaken være at låseenheten presses mot kanten av motstykket i dørkarmen og dermed kan det noen ganger være vanskelig å få vridd om nøkkelen. Dersom dette er årsaken, kan løses ved å forsøke noen enkle framgangsmåter.

  • Løft døren opp ved å tak i dørhåndtaket samtidig som en forsøker å vri om nøkkel.
  • Legg skulderen inntil døren å skubb den inn samtidig som du forsøker å vri om nøkkel
  • Om du har anledning så forsøk å smøre låsen med låsolje/spray.

Skulle ikke dette fungere og dere ikke kommer dere inn/ut, så kan dere kontakte en låsesmed. I Haugesund er det følgende firma som kan kontaktes: Certego Mobil – 971 55 300 evt 911 80 435

Ta vare på kvitteringen for utlegget. Våre leverandører vil be om kvittering dersom dette skal vurderes som en reklamasjon.

Komfyrvakt

Boligene har komfyrvaktsystem installert, og dette systemet vil koble ut strømtilførselen til platetoppen ved en faresituasjon.

Under nedhengt ventilator så henger det en sensor med avstilling-/tilbakestilling-knapp. Sensoren vil overvåke platetoppen og grytene under matlaging og dersom det oppstår en faresituasjon eller unormalt høy temperatur i en av grytene/pannene så vil sensoren begynne å pipe, den piper i ca. 20 sekunder før den kobler ut strømmen på platetoppen.

Les mer her.

Hvitevarer

Vår leverandør har et tilrettelagt system for betjening av behov for service knyttet til hvitevarer.  Vi ber om at dere registrer saken på: https://nelreg.logiq.no/nelreg-prereg/Prereg  Etter at saken er registrert vil nærmeste serviceverksted ta kontakt med dere for nærmere avtale.

Vi anbefaler å bestille kvittering ved registrering av saken, og at dere tar vare på denne kvitteringen.

Stoppekraner for varmeanlegg og sanitæranlegg

Ved vannlekkasje benytt bryter til stoppekran plassert i fordelerskap. Det er benyttet «rør-i-rør» hvor eventuell lekkasje vil lede vann til fordelerskap og siklemikk på bad. Stoppekranene for varmt og kaldt forbruksvann bør stenges ved lengre tids fravær fra leiligheten. Stoppekraner for varmeanlegg skal alltid stå i åpen posisjon, også ved lengre fravær fra leiligheten.

Det er montert lekkasjesikring i kjøkkenbenk, tilkoblet kaldtvann som kommer inn i benkeskap under kjøkkenkum. Ved lekkasje i kjøkkenbenk vil vanntilførsel til kjøkken stenges. Det gjøres oppmerksom på at det er kun når vann/fukt kommer i kontakt med sensor at vannet stanses. Når vannet er fjernet fra sensorledning kan anlegget resettes.

Vanntilførselen stenges automatisk ved følgende feil

Ved lekkasje Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje. De samme signaler sendes fra sensoren. Vanntilførselen stenges automatisk. Sensoren som gir signal må kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget resettes.

Feilmontering av sensorkabel

Ved feilmontering av sensorkabel, for eksempel av kabelen er i kontakt med metall, eller at sensorkabelen ligger slik til at uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme. Vanntilførselen stenges automatisk. Mistet kontakt til sensor Hvis hovedsentralen har mistet signalene fra sensor i 24 timer vil høyre lampe på hovedsentral blinke rødt og venstre lampe lyse rødt, i tillegg varsles det med signal. Sensorene må kontrolleres til feilen er funnet. Vanntilførselen stenges automatisk

Reset av systemet

Har det vært lekkasje må årsaken utbedres av autorisert fagmann. Resetting av systemet utføres ved å trykke inn SET knapp på sensor og hovedsentral. Ventilen åpnes og signalene blir borte.

Ventilasjon og filteravtale

Ventilasjon i boligene er av type balansert ventilasjon med varmegjenvinning levert av Villavent. Ventilasjonsanlegget sørger for at luften i alle rom i leiligheten kontinuerlig skiftes ut og at varmen i luften gjenvinnes. ventilasjonsanleggets filtre må byttes årlig, eller oftere på steder med stor forurensing – ta kontakt med Haugesund Blikk for å inngå filteravtale.

Haugesund Blikk
Førresveien 8,
5563 Førresfjorden

934 05 880

torbjorn@haugesundblikk.no

Styring av romtemperatur/vannbåren varme

Det gjøres oppmerksom på at det må byttes batteri på enheten som styrer romtemperatur. Dersom batteriene er tomme vil ikke gulvvarmen kunne reguleres. Kjøper må regne med å bytte batteri omtrent hvert 1-1,5 år avhengig av bruk.

Veiledning til jordfeilbryter og overspenningsvern
Vedlikehold av gulv og viktig informasjon vedrørende parkettgulv

Parkettgulv er et levende tremateriale som tilpasser seg miljøet i luften omkring og vil utvide og krympe i forhold til fukt-, temperatur- og sesongendringer. Den relative luftfuktigheten i leiligheten varierer gjennom året fra sommer til vinter. Om sommeren og utover høsten vil luftfuktigheten ligge høyere, mens på vinterstid vil den gjerne ligge lavere.

Vedlikehold av inner- og ytterdører

Dører støvtørkes ved bruk av rene, myke lofrie kluter. Hovedrengjøring utføres med lunket vann tilsatt vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk godt etterpå. Ikke bruk vaskemidler som inneholder ammoniakk. Dørene belaster hengslene, og dørbladet kan sige over tid og subbe mot terskel eller karm. Hengsler må etterstrammes etter behov. Hengsler må smøres minst en gang i året. Unngå å henge tunge ting fra døren. Variasjoner i årstider og relativ luftfuktighet medfører at treverk utvider seg eller trekker seg sammen. Dørene kan dermed virke tregere i fuktige perioder.

Veiledning for avstilling av varsling på brannvarslingsanlegg (gjelder leiligheter)
Kondens på vinduer

Vann kan kondensere på overflater som vinduer og andre bygningsdeler. Dette oppstår når luft med høyt fuktinnhold kjøles ned på kalde overflater. Kondens som dannes på vinduer skyldes hovedsakelig høy luftfuktighet innendørs. Dette er ofte et tegn på at fuktproduksjonen innendørs er høy, eller at ventilasjonen er dårlig. Kondens forekommer som oftest nederst på ruter på vinterstid. Gardiner foran vindusflaten eller mange planter inn mot vindusflaten kan øke problemet.

Taksjekk

Kjøper er selv ansvarlig for vedlikehold og kontroll av taknedløp, sluker og rister tilhørende sin egen bolig. For leiligheter er det hovedsakelig sluk på terrasse som er aktuelt for kjøper å kontrollere.

Henvendelser til Velbygd

Vi ber om at alle går gjennom våre «FAQ-spørsmål» før dere eventuelt sender inn en henvendelse til oss. Alle henvendelser til Velbygd skjer skriftlig via vårt henvendelsesskjema.

Ved overtakelse av boligen begynner reklamasjonstiden ihht. Bustadoppføringslova å løpe. Denne holder to frister som du som forbruker må forholde deg til.

1. Den relative reklamasjonsfristen tilsier at en mangel som ikke oppfyller krav ihht. til lover, forskrifter og byggherrens formål eller almenne normer skal reklameres innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

2. Den absolutte reklamasjonsfristen gitt i bustadoppføringslova er fem år gjeldende fra overleveringsdato.

Hvis du ikke varsler mangelen innen rimelig tid etter at du oppdaget den, eller burde ha oppdaget den, kan du miste reklamasjonsretten. Følgeskader som har oppstått på grunn av manglende reklamasjon eller for sent reklamert vil ikke bli utbedret.

For deg som leier bolig

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Strøm

Velbygd har to ulike leverandører på elektroleveranse, for å finne ut hvem som har elektroleveranse i deres bolig må du se etter firmanavn i sikringsskapet. Elektromontør kan nås på følgende telefon:

  • Haugesund elektro kan nås («24/7») på e-post: bjorn.magne@haugel.no
  • Vakt telefon hos Tøgersen Elektro er : 913 58 377

Rørlegger

Badeva er Velbygd sin hovedleverandør innen rørleggerleveranser.  De kan nås på:

Kontakttelefon 52 84 80 60 eller 52 84 80 70. Disse 2 telefonene er betjent alle hverdager mellom 07.30. og 18.00, og på lørdag mellom 10 – 14.

Lås

Basert på erfaring kan årsaken være at låseenheten presses mot kanten av motstykket i dørkarmen og dermed kan det noen ganger være vanskelig å få vridd om nøkkelen. Dersom dette er årsaken, kan løses ved å forsøke noen enkle framgangsmåter.

  • Løft døren opp ved å tak i dørhåndtaket samtidig som en forsøker å vri om nøkkel.
  • Legg skulderen inntil døren å skubb den inn samtidig som du forsøker å vri om nøkkel
  • Om du har anledning så forsøk å smøre låsen med låsolje/spray.

Skulle ikke dette fungere og dere ikke kommer dere inn/ut, så kan dere kontakte en låsesmed. I Haugesund er det følgende firma som kan kontaktes: Certego Mobil – 971 55 300 evt 911 80 435

Ta vare på kvitteringen for utlegget. Våre leverandører vil be om kvittering dersom dette skal vurderes som en reklamasjon.

Tett sluk

Av erfaring opplever vi at de fleste henvendelser vi mottar vedrørende tett sluk viser seg å være manglende vedlikehold i form av rensing av sluk. Dersom dere opplever tett sluk i deres bolig, ber vi dere først om å rense sluken grunding ved manuell fjerning av hårrester og synlig grums, samt grundig vask med oppvaskkost og såpe. Skulle det vise seg at dette ikke er tilstrekkelig kan dere benytte dere av avløpsåpner. Vi ber da om at det benyttes Mudin avløpsåpner. Skulle problemet vedvare ber vi dere ta kontakt med oss via vårt henvendelsesskjema. Viser det seg ved befaring av vårt servicepersonell at punktene over ikke er utført forbeholder vi oss retten til å fakturere 750kr for utført service.

Tapte nøkler

Tapte nøkler erstattes med kr 900,- pr nøkkel. Ved tap av nøkkel belastes også leietaker for utrykking av vaktmester/låsesmed.

Parkering

Parkering etter gjeldende bestemmelser i området.

Henvendelser til Odd Hansen

Vi ber om at alle går gjennom våre «FAQ-spørsmål» før dere eventuelt sender inn en henvendelse til oss. Alle henvendelser til Odd Hansen skjer skriftlig via vårt henvendelsesskjema.