Åpenhetsloven

Under kan du laste ned vår redegjørelse i forhold til Åpenhetsloven.

Stortinget vedtok 1. juli 2022 åpenhetsloven. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven skal også bidra til at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser på disse områdene.

For å oppfylle lovens krav, gjennomfører Velbygd aktsomhetsvurderinger for å identifisere og vurdere risikoen for brudd på disse grunnleggende rettighetene samt treffe tiltak for å begrense risikoen.