Finansiering

Under finner du en oversikt over de mest brukte finansieringsordningene ved kjøp av ny bolig fra Velbygd. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Deleie med COO

Spennende samarbeid mellom Velbygd og COO gjør det enklere for deg å komme inn på boligmarkedet. 

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da kan du kjøpe boligen sammen med vår samarbeidspartner COO

Vår ambisjon er å bidra til at du kommer deg tidligere inn i boligmarkedet gjennom medeierskap. På den måten får du mulighet til å spare egenkapital i egen bolig gjennom avdrag på et boliglån og forventet verdistigning over tid, slik at du etter hvert kan eie hele boligen selv.

Du bor i hele boligen selv, og den blir tinglyst i sin helhet på deg. 

Husbanken

Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig.

Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Hvilken rolle har husbanken i boligprosjektene?
  1. Sørge for at boligene blir miljøvennlige og energivennlige
  2. Sørge for at boligene blir universelt utformede
  3. Gi en god finansiering

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boligene overgår vanlige krav til miljøvennlighet og de tilrettelagt for alle. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den lave renten i Husbanken. Denne ligger pr 01.10.20 fra 0,92%, mens et lån i en vanlig bank ligger rundt 2,0%. Dette utgjør store summer hver måned, prøv selv i kalkulatoren under en valgt bolig med husbankfinansiering.

Hvem kan få lån i husbanken?

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. Alle våre prosjekterte leiligheter søkes godkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum.

For noen få kan det være aktuelt med startlån fra kommunen til å dekke toppfinansieringen. Dette under forutsetning av at hver enkelt kjøper blir godkjent som låntaker i Husbanken/kommunen innenfor bankenes krav til inntekt og utgifter i henhold til Husbankens lånekrav.

Boliglån fra bank

Sjekk med banken din om du kan få lån til boligkjøp også hos dem.

Banken vurderer størrelsen på egenkapitalen din, inntektene dine og hvilke muligheter du har til å betjene lånet. Deretter får du et finaniseringsbevis som sier noe om hvor mye lån du kan få hos dem hvis du kjøper bolig.

Mange banker har en lånekalkulator på nettsidene sine. Der kan du få en pekepinn på hvorvidt du vil få innvilget lån eller ikke, og hvor mye lån du eventuelt kan få.

Det snakkes ofte om to forskjellige typer boliglån: Annuitetslån og serielån. For unge og nyetablerere er det som oftest et annuitetslån som gjelder.

Annuitetslån

Annuitetslån innebærer at du betaler lånet i et like stort beløp hver måned, inntil lånet er nedbetalt. I begynnelsen er avdrags/nedbetalingsdelen av det du betaler liten, mens rentedelen stor. Etter hvert som tiden går, øker avdragsdelen, og rentedelen blir mindre. Fordi du betaler det samme hver måned, er det enklere å ha oversikt over økonomien. Hvis renten endrer seg, endrer også månedsbeløpet seg, men slik er det med alle lån, med mindre du binder renten.

Serielån

Et lån der summen du betaler ned på lånet, altså avdragsdelen, er den samme hver måned. Men fordi lånet blir mindre, vil rentedelen per måned bli lavere. Med et serielån betaler du altså mer i begynnelsen av låneperioden og mindre etterhvert.