Tomter for boligutvikling?

Vi er kontinuerlig på jakt etter tomter og eiendommer som kan egne seg til boligbygging.

Hero image

Hva kjennetegner en tomt og en eiendom egnet for boligutvikling?

Vi er et boligselskap som har lang erfaring og solid kompetanse innen boligutvikling, og vi ser gjerne på mulighetene og verdiene som ligger i nettopp din eiendom.

Det er kommuneplanen som overordnet legger føringer for nye boligområder, fortetning av eksisterende boligområder eller konvertering av næringseiendommer til bolig. Det er ikke dermed sagt at eiendommen må være avsatt til bolig i kommuneplanen for at den kan være av interesse for oss, noe som gjør at vi også er veldig interesserte i rene næringstomter. 

Vi i Velbygd Prosjekt påtar oss oppdaget med å søke eiendommer omdefinert til boligformål i forbindelse med rullering av kommuneplanene.

Typer områder vi er interesssert i

  • Ubebygde områder som kan egne seg som boligområde i fremtiden
  • Bebygde områder med potensial for ombygging, nybygging, rehabilitering osv.
  • Nærings-/industriområder som kan gjøres om til boligområder
  • Regulerte områder som ikke er bygget ut
  • Fremtidige boligområder som ligger inne i kommuneplanen i den aktuelle kommunen
  • Næringstomter
  • Generelt er det sentrumsområder som er mest aktuelle for oss, men vi er selvfølgelig åpne for å vurdere andre områder også

Velbygd Prosjekt er interessert i eiendommer som ligger sentrumsnært og/eller som er tilknyttet kollektivtransport. Dette er i tråd med kommunens føringer om fortetning. Primært ønsker vi å se på tomter i alle kommunene på Haugalandet. Vi ønsker i størst mulig grad å foreta omregulering til boligformål selv. Dette fordi vi vil skape det optimale boligområdet både for kunden, grunneier og Velbygd Prosjekt.

Vi er effektive i vårt reguleringsarbeid og jobber aktivt med å opprettholde effektiv saksgang hos kommunene, slik at vi komprimerer reguleringstiden.

Eier du en eiendom som krever omregulering, setter vi pris på om du tar kontakt med oss for en vurdering. Vi vil også gi deg råd om hvordan du bør gå frem videre i prosessen.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Velbygd hvis du har tomter og eiendommer du tror kan være av interesse for oss. Vi ser heller på en eiendom for mye enn for lite.