Henvendelser til Velbygd

Vi ber om at alle går gjennom våre «FAQ-spørsmål» før dere eventuelt sender inn en henvendelse til oss. Alle henvendelser til Velbygd skjer skriftlig via vårt henvendelsesskjema.

Ved overtakelse av boligen begynner reklamasjonstiden ihht. Bustadoppføringslova å løpe. Denne holder to frister som du som forbruker må forholde deg til.

1. Den relative reklamasjonsfristen tilsier at en mangel som ikke oppfyller krav ihht. til lover, forskrifter og byggherrens formål eller almenne normer skal reklameres innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

2. Den absolutte reklamasjonsfristen gitt i bustadoppføringslova er fem år gjeldende fra overleveringsdato.

Hvis du ikke varsler mangelen innen rimelig tid etter at du oppdaget den, eller burde ha oppdaget den, kan du miste reklamasjonsretten. Følgeskader som har oppstått på grunn av manglende reklamasjon eller for sent reklamert vil ikke bli utbedret.

Siste nyheter