Hvitevarer

Vår leverandør har et tilrettelagt system for betjening av behov for service knyttet til hvitevarer.  Vi ber om at dere registrer saken på: https://nelreg.logiq.no/nelreg-prereg/Prereg  Etter at saken er registrert vil nærmeste serviceverksted ta kontakt med dere for nærmere avtale.

Vi anbefaler å bestille kvittering ved registrering av saken, og at dere tar vare på denne kvitteringen.

Siste nyheter