Kondens på vinduer

Vann kan kondensere på overflater som vinduer og andre bygningsdeler. Dette oppstår når luft med høyt fuktinnhold kjøles ned på kalde overflater. Kondens som dannes på vinduer skyldes hovedsakelig høy luftfuktighet innendørs. Dette er ofte et tegn på at fuktproduksjonen innendørs er høy, eller at ventilasjonen er dårlig. Kondens forekommer som oftest nederst på ruter på vinterstid. Gardiner foran vindusflaten eller mange planter inn mot vindusflaten kan øke problemet.

Siste nyheter