Stoppekraner for varmeanlegg og sanitæranlegg

Ved vannlekkasje benytt bryter til stoppekran plassert i fordelerskap. Det er benyttet «rør-i-rør» hvor eventuell lekkasje vil lede vann til fordelerskap og siklemikk på bad. Stoppekranene for varmt og kaldt forbruksvann bør stenges ved lengre tids fravær fra leiligheten. Stoppekraner for varmeanlegg skal alltid stå i åpen posisjon, også ved lengre fravær fra leiligheten.

Det er montert lekkasjesikring i kjøkkenbenk, tilkoblet kaldtvann som kommer inn i benkeskap under kjøkkenkum. Ved lekkasje i kjøkkenbenk vil vanntilførsel til kjøkken stenges. Det gjøres oppmerksom på at det er kun når vann/fukt kommer i kontakt med sensor at vannet stanses. Når vannet er fjernet fra sensorledning kan anlegget resettes.

Vanntilførselen stenges automatisk ved følgende feil

Ved lekkasje Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje. De samme signaler sendes fra sensoren. Vanntilførselen stenges automatisk. Sensoren som gir signal må kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget resettes.

Feilmontering av sensorkabel

Ved feilmontering av sensorkabel, for eksempel av kabelen er i kontakt med metall, eller at sensorkabelen ligger slik til at uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme. Vanntilførselen stenges automatisk. Mistet kontakt til sensor Hvis hovedsentralen har mistet signalene fra sensor i 24 timer vil høyre lampe på hovedsentral blinke rødt og venstre lampe lyse rødt, i tillegg varsles det med signal. Sensorene må kontrolleres til feilen er funnet. Vanntilførselen stenges automatisk

Reset av systemet

Har det vært lekkasje må årsaken utbedres av autorisert fagmann. Resetting av systemet utføres ved å trykke inn SET knapp på sensor og hovedsentral. Ventilen åpnes og signalene blir borte.

Siste nyheter