Taksjekk

Kjøper er selv ansvarlig for vedlikehold og kontroll av taknedløp, sluker og rister tilhørende sin egen bolig. For leiligheter er det hovedsakelig sluk på terrasse som er aktuelt for kjøper å kontrollere.

Siste nyheter