Tapte nøkler

Tapte nøkler erstattes med kr 900,- pr nøkkel. Ved tap av nøkkel belastes også leietaker for utrykking av vaktmester/låsesmed.

Siste nyheter