Tett sluk

Av erfaring opplever vi at de fleste henvendelser vi mottar vedrørende tett sluk viser seg å være manglende vedlikehold i form av rensing av sluk. Dersom dere opplever tett sluk i deres bolig, ber vi dere først om å rense sluken grunding ved manuell fjerning av hårrester og synlig grums, samt grundig vask med oppvaskkost og såpe. Skulle det vise seg at dette ikke er tilstrekkelig kan dere benytte dere av avløpsåpner. Vi ber da om at det benyttes Mudin avløpsåpner. Skulle problemet vedvare ber vi dere ta kontakt med oss via vårt henvendelsesskjema. Viser det seg ved befaring av vårt servicepersonell at punktene over ikke er utført forbeholder vi oss retten til å fakturere 750kr for utført service.

Siste nyheter