Vedlikehold av inner- og ytterdører

Dører støvtørkes ved bruk av rene, myke lofrie kluter. Hovedrengjøring utføres med lunket vann tilsatt vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk godt etterpå. Ikke bruk vaskemidler som inneholder ammoniakk. Dørene belaster hengslene, og dørbladet kan sige over tid og subbe mot terskel eller karm. Hengsler må etterstrammes etter behov. Hengsler må smøres minst en gang i året. Unngå å henge tunge ting fra døren. Variasjoner i årstider og relativ luftfuktighet medfører at treverk utvider seg eller trekker seg sammen. Dørene kan dermed virke tregere i fuktige perioder.

Siste nyheter