Vedlikehold av gulv

Parkettgulv er et levende tremateriale som tilpasser seg miljøet i luften omkring og vil utvide og krympe i forhold til fukt-, temperatur- og sesongendringer. Den relative luftfuktigheten i leiligheten varierer gjennom året fra sommer til vinter. Om sommeren og utover høsten vil luftfuktigheten ligge høyere, mens på vinterstid vil den gjerne ligge lavere. Dette vil kunne medføre bevegelser, kurving, uttørking, glipper mellom parkettbord og knirk.

Disse variasjonene kan ikke parkettleverandør eller entreprenør stå ansvarlig for. I henhold til parkettprodusentens anbefalinger bør ikke overflatetemperatur på parkett overstige 26 grader, og den relative luftfuktigheten ligge på RF verdi: 30-60%. Dette vil holde jevn trefuktighet i parketten. Dersom det oppstår gliper på vinterstid, skal dette gå tilbake og gulvet være like fint igjen sommerstid.

Etter vask og pleie av gulvet, eller ved noen dagers fravær vil du oppleve at parketten knepper den første gangen du går inn på gulvet. Dette er normalt. Knirk og lyd i parkett er ikke standardisert. Det er derfor en subjektiv vurdering og det må beregnes en viss lyd fra parkett.

Gulvtepper vil kunne gi økt temperatur og utsette parkett for sprekk og andre skader.

Tunge møbler ol. Vil kunne forhindre parkett å bevege seg naturlig i forhold til temperatur og fukt. Dette kan skape sprekkdannelser.

Ved vasking av parkettgulv skal det benyttes en lett fuktig/tørrvridd mopp – For fuktig mopp kan medføre fuktskader i parketten.