Borettslag – en fordelaktig boform

Å velge borettslag gir mange fordeler, og kan i praksis gi deg langt større fleksibilitet i forhold til lån og økonomi.

Å bo i et boretslag sikrer at du får:

 • Gunstig finansiering med 10 års avdragsfritak.
 • Godt bomiljø – de fleste kjøper for å bo.
 • Handlingsfrihet – du bestemmer selv om du vil ha, eller nedbetale hele eller deler av fellesgjelden.
 • Garantiordning knyttet til inndriving av felleskostnader – lavere risiko for den enkelte beboer.
 • Mulighet for utleie i inntil 3 år fra overtakelse, eller dersom kjøper har bodd i leiligheten i ett av de to siste årene.
 • En kontaktperson hos forretningsfører som støtter og hjelper styret.


Fellesgjelden utgjør den største forskjellen:
Borettslag blir nemlig delvis finansiert gjennom innskudd fra kjøperne og delvis gjennom felles lån for alle andelseierne. Din andel av lånet inngår i fellesutgiftene dine. I tillegg inkluderer felleskostnadene kommunale avgifter og eiendomsskatt, i tillegg til løpende kostnader for vedlikehold, eventuelle vaktmestertjenester, TV, internett og andre goder.

Smidigere vedlikehold

På lang sikt kan det være behov for oppgradering eller vedlikehold av bygningsmassen. Som borettslag er det enklere å ta opp lån til dette da man kan ta sikkerhet i bygget.

Her får du:

 • Godt bomiljø – de fleste kjøper for å bo.
 • Gunstig finansiering med 10 års avdragsfritak
 • Handlingsfrihet – du bestemmer selv om du vil ha, eller nedbetale hele eller deler av fellesgjelden.
 • Garantiordning knyttet til inndriving av felleskostnader – lavere risiko for den enkelte beboer.
 • Mulighet for utleie i inntil 3 år fra overtakelse, eller dersom kjøper har bodd i leiligheten i ett av de to siste årene.

Dette er en andelsleilighet

Kjøper du leilighet i et borettslag, kjøper du en andelsleilighet. Selve borettslaget eier eiendommen og bygningene, mens du som andelseier
har borett der.

Når et borettslag bygges, blir det delvis finansiert av et felleslån som tar sikkerhet i borettslagets eiendom. Resten finansieres av et innskudd som
betales av deg som boligkjøper. Når du skal kjøpe en bolig i et borettslag betaler du derfor et innskudd, pluss boligens andel av fellesgjelden.

Du betaler også en månedlig del av felleskostnadene som skal dekke renter og betjening av fellesgjelden, men også faste kostnader som
vaktmester, vedlikehold, strøm i fellesrom og offentlige avgifter.


Felleskostnader

Som kjøper av leilighet i et borettslag, kan du
altså være forberedt på å måtte betale for
felleskostnader. Felleskostnader er utgifter som fordeles mellom alle som bor i borettslaget ditt for å dekke drift og vedlikehold som ikke er knyttet direkte til
leiligheten din.

Felleskostnadene er inntekter som borettslaget trenger for å blant annet kunne betale regninger, og opprettholde standarden på eiendommen gjennom vedlikehold. Fellesutgiftene betales som regel månedlig av
deg og alle de andre andelseierne.

Gode grunner til å velge borettslag:

 • Enkel og trygg hverdag
 • Borettslaget har ansvar for utvendig vedlikehold, inkludert fellesareal og bygninger.
 • Økonomisk gunstig
 • Innskudd skaffer du selv, men fellesgjelden er et langsiktig lån tatt opp av borettslaget.
 • Du eier din egen bolig
 • Svært høy standard på boligen
 • Puss opp som du vil

Hva er IN-ordningen?

IN-ordningen (individuell nedbetaling) gjør at du selv styrer hvordan du ønsker å betale ned fellesgjelden, akkurat som et vanlig lån. Du kan betale ned alt på en gang, eller litt mer og raskere enn vanlig og enn det borettslagets nedbetalingsplan krever.

Du kan selv velge om du vil betale ned hele eller deler av fellesgjelden. Lavere fellesgjeld vil bety lavere månedlige felleskostnader. Når hele fellesgjelden er nedbetalt, blir det kun utgifter til borettslaget i form av felleskostnader for drift.

Finansieringsmuligheter

Betal innskuddet på boligen. Du betaler innskuddet (30% av kjøpesum) og overtar fellesgjelden (70 % av kjøpesum). Innskuddet må betales direkte til utbygger innen overtakelse. Fellesgjeld betjenes via de månedlige felleskostnadene i borettslaget. Det er lagt opp til avdragsfrihet på minimum 10 år på fellesgjelden. I den perioden betaler du kun renter på din andel av fellesgjelden. Etter at avdragsfriheten er utgått, skal det betales avdrag på din andel av fellesgjelden.

Mangler du egenkapital?

Da kan deleie være en god løsning. Les om om vårt deleie-tilbud her.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilbud på finansiering, så setter vi deg i kontakt med våre samarbeidspartnere.