Reguleringsfase

Da prosjektet er under planlegging, kan det bli noen endringer i utformingen av byggene fra hvordan de er fremstilt på denne illustrasjonene.